سامانه درخواست استخدام رسمی

در حال حاضر استخدام حضوری تنها در شهر های تهران و دامغان مقدور است

حقوق و مزایا + بیمه طبق  مقررات جاری کشور است

 

 1. نام :(*)
  ورودی نامعتبر است
 2. جنسیت :(*)
  ورودی نامعتبر است
 3. وضعیت تاهل(*)
  ورودی نامعتبر است
 4. موبایل :(*)
  ورودی نامعتبر است
 5. شماره ثابت :(*)
  ورودی نامعتبر است
 6. آخرین مدرک تحصیلی(*)
  ورودی نامعتبر است
 7. عنوان رشته تحصیلی : (*)
  ورودی نامعتبر است
 8. تخصص های شما :(*)
  ورودی نامعتبر است
 9. تاریخ تولد :(*)
  ورودی نامعتبر است
 10. آدرس محل سکونت :(*)
  ورودی نامعتبر است
 11. نحوه ی همکاری
  ورودی نامعتبر است
 12. شیفت کاری
  ورودی نامعتبر است
 13. سوابق شما :(*)
  ورودی نامعتبر است
 14. فایل های پیوست ( رزومه و .. )
  ورودی نامعتبر است
 15. اگر توضیحی دارید اینجا بنویسید :
  ورودی نامعتبر است