طراحی سایت

ارسال درخواست مشتری
طراحی سایت

تایید شرکت و اخذ قرارداد
طراحی سایت

نوشتن پروپوزال و طراحی
طراحی سایت

برنامه نویسی و سئو
طراحی سایت

سنجش کنترل کیفی و آموزش
طراحی سایت

تحویل نهایی و آغاز پشتیبانی